راهبردهای راهنمایی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد: تحلیل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


راهبردهای راهنمایی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد: تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: اعظم محمدزاده قصر استاد راهنما: بختیار شعبانی ورکی استاد مشاور: طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی (تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب) بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش, روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد که از موضوع رساله خود دفاع کرده بودند و دانشجویان کارشناسی ارشد که حداقل 3 ماه از تاریخ دفاع از پیشنهاده‌ی پژوهشی آن‌ها گذشته بود, همچنین استادان راهنمای این دانشگاه طی سال تحصیلی 91-1390 ‌بود. از جامعه مذکور, 102 تن استاد راهنما, 63 تن دانشجوی دکتری و 139 تن دانشجوی کارشناسی ارشد با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته, عملکرد استادان راهنما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرایند راهنمایی پایان‌نامه و رساله مورد آزمون قرار گرفت. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تی تک نمونه‌ای, تی مستقل, تحلیل واریانس چندمتغیره, و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد استادان راهنما در فرایند راهنمایی پایان‌نامه و رساله از دیدگاه دانشجویان در کل مقیاس و مؤلفه‌های آن و همچنین عملکرد دانشجویان در فرایند انجام پایان‌نامه یا رساله از دیدگاه استادان راهنما در کل مقیاس و مؤلفه‌های مشارکت اثربخش و تعامل اثربخش در نقطه 75 درصدی به طور معناداری پایین‌تر از حد مطلوب بود (P<.01). بین وضع مطلوب و وضع موجود کل مقیاس عملکرد استادان راهنما و مؤلفه‌های آن از دیدگاه دانشجویان و در کل مقیاس عملکرد دانشجویان و مؤلفه‌های آن از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (P<.01). بین میانگین رتبه‌ها در مؤلفه‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما (p=.000 ,67/27= (3)x2) و در مولفه‌های عملکرد استادان راهنما از دیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود داشت (p=.000 ,327/32= (3)x2). همچنین بین گروه‌های آموزشی مختلف از لحاظ خرده‌مقیاس‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (F(4, 94)= 3.77, p= 0.000), اما درخرده‌مقیاس‌های عملکرد استادان راهنما از دیدگاه دانشجویان در گروه‌های آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (F(4, 194)= 1.36, p= 0.37). به نظر می‌رسد استاد راهنما و دانشجو, در فرایند راهنمایی پایان‌نامه, عملکرد مطلوبی نداشته و با وظایف و تعهدات خود آشنایی لازم را ندارند. در نهایت, برای بهبود وضعیت راهنمایی پایان‌نامه و رساله, چهار راهبرد توجه اثربخش, همدلی اثربخش, توانمندسازی اثربخش, و حریم حرفه‌ای اثربخش به منظور بهبود عملکرد استاد راهنما در فرایند راهنمایی و چهار راهبرد مشارکت اثربخش, تعهد اثربخش, تعامل اثربخش و علاقه‌ی اثربخش به منظور بهبود عملکرد دانشجو در فرایند انجام پایان نامه یا رساله ارائه گردید.


[ بازدید : 103 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پیشتاز تراش است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ بازار جهانی دانلود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]