راهبردهای راهنمایی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد: تحلیل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


راهبردهای راهنمایی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد: تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: اعظم محمدزاده قصر استاد راهنما: بختیار شعبانی ورکی استاد مشاور: طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی (تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب) بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش, روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد که از موضوع رساله خود دفاع کرده بودند و دانشجویان کارشناسی ارشد که حداقل 3 ماه از تاریخ دفاع از پیشنهاده‌ی پژوهشی آن‌ها گذشته بود, همچنین استادان راهنمای این دانشگاه طی سال تحصیلی 91-1390 ‌بود. از جامعه مذکور, 102 تن استاد راهنما, 63 تن دانشجوی دکتری و 139 تن دانشجوی کارشناسی ارشد با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته, عملکرد استادان راهنما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرایند راهنمایی پایان‌نامه و رساله مورد آزمون قرار گرفت. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تی تک نمونه‌ای, تی مستقل, تحلیل واریانس چندمتغیره, و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد استادان راهنما در فرایند راهنمایی پایان‌نامه و رساله از دیدگاه دانشجویان در کل مقیاس و مؤلفه‌های آن و همچنین عملکرد دانشجویان در فرایند انجام پایان‌نامه یا رساله از دیدگاه استادان راهنما در کل مقیاس و مؤلفه‌های مشارکت اثربخش و تعامل اثربخش در نقطه 75 درصدی به طور معناداری پایین‌تر از حد مطلوب بود (P<.01). بین وضع مطلوب و وضع موجود کل مقیاس عملکرد استادان راهنما و مؤلفه‌های آن از دیدگاه دانشجویان و در کل مقیاس عملکرد دانشجویان و مؤلفه‌های آن از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (P<.01). بین میانگین رتبه‌ها در مؤلفه‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما (p=.000 ,67/27= (3)x2) و در مولفه‌های عملکرد استادان راهنما از دیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود داشت (p=.000 ,327/32= (3)x2). همچنین بین گروه‌های آموزشی مختلف از لحاظ خرده‌مقیاس‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (F(4, 94)= 3.77, p= 0.000), اما درخرده‌مقیاس‌های عملکرد استادان راهنما از دیدگاه دانشجویان در گروه‌های آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (F(4, 194)= 1.36, p= 0.37). به نظر می‌رسد استاد راهنما و دانشجو, در فرایند راهنمایی پایان‌نامه, عملکرد مطلوبی نداشته و با وظایف و تعهدات خود آشنایی لازم را ندارند. در نهایت, برای بهبود وضعیت راهنمایی پایان‌نامه و رساله, چهار راهبرد توجه اثربخش, همدلی اثربخش, توانمندسازی اثربخش, و حریم حرفه‌ای اثربخش به منظور بهبود عملکرد استاد راهنما در فرایند راهنمایی و چهار راهبرد مشارکت اثربخش, تعهد اثربخش, تعامل اثربخش و علاقه‌ی اثربخش به منظور بهبود عملکرد دانشجو در فرایند انجام پایان نامه یا رساله ارائه گردید.


[ بازدید : 162 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پیشتاز تراش است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس خرید ملک در ترکیه ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود خرید آنتی ویروس نرم افزار حسابداری لیست مشاغل شیراز مجله خبری گلاسه دانلود آهنگ جدید
بستن تبلیغات [X]